01/12/2012

Contract

Contract

Câteva date necesare să fie citite înainte de a începe consilierea. Dacă ești de acord cu ele, poate avea loc discuția.

Definirea termenilor

 1. Consilier – este persoana instruită care oferă sprijin în depistarea problemelor şi găsirea soluţiilor pentru ele, din perspectivă biblică.
 2. Consiliat – este orice persoană care apelează la serviciile unui consilier spiritual, pentru a fi călăuzit să depăşească anumite momente dificile din viaţa sa.
 3. Supervizor – persoană căreia consilierul îi raportează aspecte din activitatea sa, cu scopul de a fi monitorizat şi corectat. Detaliile care ajung la supervizor nu vor include date despre identitatea clientului.

Clauze de confidenţialitate

 1. Consilierul va trata confidenţial orice informaţie primită de la client, cu excepţia:
  a) Cazurilor unde consilierul are obligaţia legală sau morală să dezvăluie informaţii poliţiei, seviciilor sociale, tribunalelor sau altor autorităţi sau unde omiterea lor ar putea duce la condamnarea sau incriminarea consilierului.
  b) Unde consilierul trebuie să apeleze şi să primească îndrumare din partea unui supervizor, cu condiţia să nu dezvăluie identitatea clientului său.
  c) Unde Consiliatul este de acord ca informaţia să fie furnizată unei terţe părţi.
 2. Consiliatul va trata confidenţial aspectele discutate cu consilierul în timpul şedinţelor de consiliere.
 3. Măsurile mai sus menţionate vor rămâne în vigoare şi după încheierea şedinţelor de consiliere.

Principii

 1. Consilierea oferită are la bază principii biblice cu privire la problemele contemporane. Se desfăşoară sub autoritatea Bibliei şi este guvernată de aceasta.
 2. Consilierul va încerca sa-l ajute pe consiliat să găsească soluţii sau răspuns la problema sa, dar nu va lua decizii în locul acestuia.
 3. Consilierul poate cere permisiunea consiliatului de a contacta alte agenţii sau specialişti şi poate sugera consiliatului să se adreseze unora dintre aceste competenţe, daca se consideră că este in interesul consiliatului.
 4. Consilierul va lucra sub incidenţa Codului Etic al ACCR. Recomandarea noastră este să vă informaţi de pe site-ul ACCR asupra fundamentului consilierii [http://www.accro.ro/accr/codul-etic/] şi normelor deontologice ce stau la baza practicii noastre.
 5. În procesul de consiliere, responsabilitatea pentru decizii şi pentru cursul acţiunilor adoptate îi revine în exclusivitate consiliatului.
 6. Consiliatul are obligaţia respectării recomandărilor consilierului în ceea ce priveşte temele de casă, consultarea unor specialişti pe care acesta îi recomandă sau urmarea unor anumiţi paşi cu privire la care s-a ajuns la acord comun în prealabil.
 7. Consiliatul are obligaţia de a respecta programările pentru şedinţele de consiliere.

Acţiuni

 1. Consilierul va încerca să îl ajute pe client să găsească o soluţie sau un răspuns la problema sa.
 2. Consilierul nu va lua decizii pentru client, nu-şi va asuma responsabilitatea pentru cursul acţiunii adoptate de client. Exclusiv clientul va fi responsabil pentru acţiunile şi deciziile sale şi este sfătuit să consulte şi alte părţi competente profesional, inclusiv profesionişti din medicină, psihologi, asistenţi sociali, departamente şi servicii sociale, autorităţi în domeniul sănătăţii sau alte persoane sau autorităţi responsabile şi calificate.
 3. Consilierul nu va acţiona în numele sau pentru client, în fapte sau acţiuni care aparţin acestuia. Nu dă telefoane, nu abordează persoane, nu se deplasează în interesul clientului.
 4. Consilierul va ajuta clientul să îşi conştientizeze starea, să estimeze poziţia în care se află, să gândească asupra soluţiilor şi paşilor de urmat. Consilierul va încerca în permanenţă să dezvolte o gândire corectă şi realistă consiliatului, asupra problemelor pentru care a venit la consiliere.

Ce nu este consilierul

 1. Consilierul nu este ghicitor ca să ghicească problemele clienţilor.
 2. Consilierul nu este medic care să cunoască cauzele problemelor medicale şi să prescrie tratamente pentru ele.
 3. Consilierul nu este exorcist care să facă slujbe de exorcizare pentru scoaterea demonilor.
 4. Consilierul nu este poliţist, procuror sau detectiv.

Ce înseamnă consiliere online?

 1. Trebuie să fim realişti în privinţa metodelor alternative de consiliere şi să admitem că online (prin messenger), telefonic sau prin e-mail nu poate avea loc o consiliere așa cum este ea definită de specialiști. Poate fi însă începutul unei astfel de consilieri.
 2. Poate însemna îndrumarea spre un specialist.
 3. Poate însemna doar oferirea unui sfat sau a unei soluții temporare.
 4. Și cel mai important, poate însemna Începutul rezolvării problemelor.